โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

Homepage

Webpage
สมัครวิ่ง Darasamutr Mini Marathon 2018 “RUNNING TO REMEMBER #1” (คลิกที่นี่)
              รับสมัคร ONLINE เท่านั้น ครบจำนวนเมื่อไร ปิดรับสมัครทันที…

Top.01

Date.2018

Map.02DS

Data.02

Data.02B

Data.03B

Shirt.01B

Shirt.02B

Prize.01B

mascot.02

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188