โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

Homepage

Home2

 

ดาวน์โหลด ภาพบรรยากาศ Darasamutr Mini Marathon “Running to Remember 2018”

logo-02คลิกที่ภาพ

PengKoon2
คลิกที่ภาพ

DS-02.1
คลิกที่ภาพ

DS-03.1คลิกที่ภาพ

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188