โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

กำหนดการ พิธีมอบรางวัล ครูดีศรีเอกชน จังหวัดชลบุรี วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

กำหนดการ105380

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188