โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

กำหนดการ พิธีเปิดงานวันวิชาการสัมพันธ์โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ครั้งที่ 27 (18 พ.ย. 2559)

2016-11-17 15-36-51_0074

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188