โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 3-6 ก.ค. 2561

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำชีวิต  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • 3 – 4  กรกฎาคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-4
  • 5 – 6  กรกฎาคม 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5-8
    โรงเรียนดาราสมุทรจัดค่ายคุณธรรมนำชีวิต  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการสู่วัยรุ่นและหลักคุณธรรมในชีวิต  โดยมีสังฆานุกรศริวิชญ์   มารีย์พัฒนกิจ  เป็นวิทยากรการอบรม36537359_1973961912634491_5111743331214295040_o 36701834_1973962559301093_8170812905659301888_o 36729166_1973965435967472_892622816904478720_o 36754165_1973971939300155_982315374861090816_o
โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188