โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กิจกรรมรณรงค์เทศกาลเข้าพรรษา รักษาศีลเป็นนิจ ร่วมจิตแผ่เมตตา นำชีวาเปี่ยมสุข

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188