โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ข้อมูลการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ม.1 ม.4 และนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2561 (ผู้อำนวยการ)

DirectorPresentation2018_Page_01

DirectorPresentation2018_Page_02

DirectorPresentation2018_Page_03

DirectorPresentation2018_Page_04

DirectorPresentation2018_Page_05

DirectorPresentation2018_Page_06

DirectorPresentation2018_Page_07

DirectorPresentation2018_Page_08

DirectorPresentation2018_Page_09

DirectorPresentation2018_Page_10

DirectorPresentation2018_Page_11

DirectorPresentation2018_Page_12

DirectorPresentation2018_Page_13

DirectorPresentation2018_Page_14

DirectorPresentation2018_Page_15

DirectorPresentation2018_Page_16

DirectorPresentation2018_Page_17 DirectorPresentation2018_Page_18

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188