โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ข้อมูลการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ Pre-Olympic ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ผู้อำนวยการ)

Presentation-คพ.อนุสรณ์_Page_1

Presentation-คพ.อนุสรณ์_Page_2

Presentation-คพ.อนุสรณ์_Page_3

Presentation-คพ.อนุสรณ์_Page_4

Presentation-คพ.อนุสรณ์_Page_5

Presentation-คพ.อนุสรณ์_Page_6

Presentation-คพ.อนุสรณ์_Page_7 Presentation-คพ.อนุสรณ์_Page_8

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188