โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ข้อมูลการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ Pre-Olympic ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ผู้รับผิดชอบโครงการ)

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_01

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_02

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_03

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_04

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_05

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_06

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_07

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_08

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_09

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_10

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_11

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_12

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_13

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_14

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_15

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_16

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_17

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_18

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_19

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_20

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_21

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_23

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_24

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_25

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_26

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_27

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_29

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_30

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_31

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_32

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_33

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_34

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_35

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_36

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_37

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_38

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_39

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_40

Presentation-ม.บุญธรรม_Page_41

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188