โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมฉลองศาสนนามนักบุญองค์อุปถัมภ์ของคุณพ่อผู้บริหารทั้งสอง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรม…
ฉลองศาสนนาม นักบุญยอแซฟ ของคุณพ่อผู้บริหารทั้งสอง เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
คุณพ่อ ยอแซฟ ยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
คุณพ่อ ยอแซฟ อนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ
ณ เวทีเอนกประสงค์ ศาลารวมใจต้านภัยยาเสพติด

          

          

          

          

          

          

          

          

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188