โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่บุคลากร ปีการศึกษา 2561

คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_01 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_02 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_03 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_04 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_05 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_06 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_07 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_08 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_09 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_10 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_11 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_12 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_13 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_14 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_15 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_16 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_17 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_18 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_19 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_20 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_21 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_22 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_23 คำสั่งแต่งตั้ง2018(sign)_Page_24

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188