โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

คุณครูนิตยารัตน์ คชเสนา ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ม.1 และ ม.4 (30 มีนาคม 2562)

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188