โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดขึ้นวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561

    ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดขึ้นวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561  

  ห้องประชุม TRINITY อาคารบูรณาการ  โรงเรียนดาราสมุทร

วิทยากร  บาทหลวงประทาน  ตันเจริญ

โดยฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนร่วมกับฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

33791073_1648896451845402_970349303916658688_n34367936_1928215070542509_3943783415232331776_o34441201_1928216037209079_3222397963712069632_o34340319_1928215297209153_2516444153592676352_o

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188