โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/4 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/4  จัดขึ้นวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561  

  ห้องประชุม TRINITY อาคารบูรณาการ  โรงเรียนดาราสมุทร

วิทยากร  สังฆานุกรศริวิชญ์   มารีย์พัฒนกิจ

โดยฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนร่วมกับฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

35648047_1946907395339943_3999851481682411520_o35786360_1946905602006789_5011406225095524352_o35815014_1946907312006618_6435951060753317888_o35647306_1946907852006564_8946752207139635200_o

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188