โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5-1/8 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2561

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5-1/8  จัดขึ้นวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561  

  ห้องประชุม TRINITY อาคารบูรณาการ  โรงเรียนดาราสมุทร

วิทยากร  สังฆานุกรศริวิชญ์   มารีย์พัฒนกิจ

โดยฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนร่วมกับฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

35758424_1948976655133017_7430348058358972416_o 35815074_1948973011800048_6408720371096223744_o 35855882_1948973075133375_4616789255618822144_o 35861454_1948974055133277_5569692346544553984_o

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188