โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนรู้ลงมือทำจริงกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียนรู้ลงมือทำจริงกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น
สนใจรายละเอียด :
https://www.camphub.in.th/ict-junior-camp-10/#.WmgHO8zJdJw.lineme

pic-201.1pic-201.2pic-202pic-203pic-204

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188