โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

จดหมายจากนายอำเภอศรีราชา เชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (ทำบุญ ๗ วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

S__2424857

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188