โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

จดหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร เรียนผู้ปกครอง เรื่อง แจ้งงดการจัดกิจกรรมรื่นเริง

2016.11.01

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188