โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560

2560-Page_01 2560-ScreenStudent-3_Page_02 2560-ScreenStudent-3_Page_03 2560-ScreenStudent-3_Page_04 2560-ScreenStudent-3_Page_05 2560-ScreenStudent-3_Page_06 2560-ScreenStudent-3_Page_07 2560-ScreenStudent-3_Page_08 2560-ScreenStudent-3_Page_09 2560-ScreenStudent-3_Page_10 2560-ScreenStudent-3_Page_11

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188