โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.3 โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ ปีการศึกษา 2561

500

271533

271534

271535

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188