โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559 โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ จัดกิจกรรมการทดลองฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา(Lab)

โครงการโอลิมปิกวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จัดกิจกรรม…
การทดลองฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา (Lab)

02102559 Olympic_661       02102559 Olympic_2175

02102559 Olympic_2745       02102559 Olympic_2938

02102559 Olympic_4089        02102559 Olympic_9434

02102559 Olympic_3559        02102559 Olympic_6548

02102559 Olympic_6834        02102559 Olympic_7272

02102559 Olympic_9400       02102559 Olympic_4779

02102559 Olympic_5737        02102559 Olympic_5830

02102559 Olympic_6487        02102559 Olympic_7485

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188