โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 เณรใหญ่ ชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยแสงธรรม เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนดาราสมุทร หัวข้อ อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ฝ่ายสำนักบริหาร ร่วมกับ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนและฝ่ายอภิภาลฯ ต้อนรับ….
เณรใหญ่ ชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยแสงธรรม ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนดาราสมุทร
หัวข้อ อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสรรพปัญญา เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559

A-01      A-02

A-03      A-04

A-05      A-06

A-07      A-08

A-09      A-10

A-11      A-12

A-13      B-00

B-01      B-02

B-03      B-04

B-05      B-06

C-01      C-02

C-03      C-04

C-05      C-06

C-07

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188