โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 นายวรญาณ บุณญราช นายอำเภอศรีราชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการ ระดับปฐมวัย

ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ…
โอกาสนี้ นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรทางวิชาการ
ให้แก่นักเรียนในระดับชัั้นปฐมวัย ณ อาคารสิริดารา
เมื่อวันพุธที่่ 21 กันยายน พ.ศ.2559

A-1        A-2

A-3     B-1

B-2     B-3

C-1     C-2

C-3     C-4

C-5     C-6

D-1     D-2

D-3     D-4

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188