โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2559 โครงการโอลิมปิก จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่4 ของเดือนธันวาคม

โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ  ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จัดกิจกรรม…
ติวข้อสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบกลางภาคเรียนที่ 2

18122559 Olympic_161218_0001        18122559 Olympic_161218_0002

18122559 Olympic_161218_0007        18122559 Olympic_161218_0008

18122559 Olympic_161218_0010        18122559 Olympic_161218_0016

18122559 Olympic_161218_0019        18122559 Olympic_161218_0020

18122559 Olympic_161218_0021        18122559 Olympic_161218_0025

18122559 Olympic_161218_0026        18122559 Olympic_161218_0027

18122559 Olympic_161218_0028        18122559 Olympic_161218_0030

18122559 Olympic_161218_0032        18122559 Olympic_161218_0035

18122559 Olympic_161218_0036        18122559 Olympic_161218_0037

18122559 Olympic_161218_0039        18122559 Olympic_161218_0040

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188