โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2559 โครงการโอลิมปิก จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของเดือนธันวาคม

โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ  ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จัดกิจกรรม…
เสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเน้นติวข้อสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อแข่งขัน IMSO

17122559 Olympic_161217_0001        17122559 Olympic_161217_0005

17122559 Olympic_161217_0013        17122559 Olympic_161217_0019

17122559 Olympic_161217_0023        17122559 Olympic_161217_0025

17122559 Olympic_161217_0026        17122559 Olympic_161217_0030

17122559 Olympic_161217_0033        17122559 Olympic_161217_0038

17122559 Olympic_161217_0040        17122559 Olympic_161217_0041

17122559 Olympic_161217_0042        17122559 Olympic_161217_0043

17122559 Olympic_161217_0045

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188