โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2559 โครงการโอลิมปิก จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของเดือนธันวาคม

โครงการโอลิมปิกวิชาการฯ  ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จัดกิจกรรม…
เสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3122559 Olympic_9838        3122559 Olympic_9470

3122559 Olympic_8506        3122559 Olympic_7630

3122559 Olympic_7292        3122559 Olympic_6702

3122559 Olympic_5615        3122559 Olympic_5523

3122559 Olympic_5425        3122559 Olympic_3354

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188