โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

โรงเรียนดาราสมุทร เข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองชลบุรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1  โรงเรียนดาราสมุทร  เข้าร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย  ประจำปี 2561 ในวันที่  18  มิถุนายน  2561  ณ  ห้องประชุม โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ  เทศบาลเมืองชลบุรี

1529382107500152938206551115293823127921529382099515

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188