โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

09 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่ ระดับเนอร์สเซอรี่

9 สิงหาคม 2561 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ คณะครู ระดับเนอร์สเซอรี่จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีบาทหลวงดร.นันทพล สุขสำราญ ผู้ช่วยผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ผู้แทนคุณแม่นางประภา เหลืองโสภาพรรณ ร่วมแบ่งปันเรื่อง “วิธีฝึกให้ลูกจัดการกับอารมณ์ของตนเอง” เด็กๆ ร่วมกันร้องเพลง “ค่านำ้นม” และกล่าวคำอวยพรแด่คุณแม่ทุกท่าน ต่อด้วยกิจกรรมแม่ลูกผูกพัน

20.1      34.1

35.1      36.1

39.1      43.1

45.1      47.1

51.1      52.1

56.1      58.1

59.1      60.1

61.1      62.1

63.1      64.1

68.1      69.1

77.1      80.1

81.1      83.1

94.1      100.1

102.1      103.1

107.1      111.1

119.1      120.1

122.1      125.1

127.1      129.1

131.1      132.1

136.1      141.1

145.1      147.1

148.1      154.1

155.1      156.1

163.1      164.1

166.1      171.1

173.1      176.1

177.1      180.1

188.1      190.1

195.1      201.1

205.1      221.1

229.1      230.1

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188