โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

24 ก.ค.61 กิจกรรมวันเข้าพรรษา ระดับเนอร์สเซอรี่

24 ก.ค.61 คณะครู เด็ก และผู้ปกครองระดับเนอร์สเซอรี่ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนวันเข้าพรรษา

1.1      2.1

3.1      4.1

5.1      6.1

7.1      8.1

9.1      11.1

12.1      13.1

14.1      15.1

16.1      17.1

18.1      19.1

20.1      21.1

22.1      23.1

24.1      25.1

26.1      27.1

28.1      29.1

30.1      31.1

32.1      33.1

34.1      35.1

36.1      37.1

38.1      39.1

40.1      41.1

42.1      43.1

44.1      45.1

46.1      47.1

48.1      49.1

50.1      54.1

55.1      56.1

57.1      58.1

59.1      60.1

61.1      62.1

63.1      64.1

65.1      66.1

67.1      68.1

69.1      70.1

71.1       72.1

73.1      74.1

75.1      76.1

77.1      78.1

79.1      80.1

81.1      82.1

83.1      84.1

85.1      86.1

87.1       88.1

89.1      90.1

91.1      92.1

93.1      94.1

95.1      96.1

97.1      98.1

99.1      100.1

101.1      102.1

104.1      105.1

106.1       107.1

108.1       51.1

52.1       53.1

 

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188