โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

24 ก.ค.61 ตรวจสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยให้กับเด็ก ระดับเนอร์สเซอรี่

24 ก.ค.61 สาธารณสุข เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มาตรวจสุขภาพ และให้ความรู้เกี่ยวกับมือ เท้า ปาก

1.1      2.1

5.1      6.1

8.1      9.1

10.1      11.1

13.1      14.1

15.1      16.1

17.1      18.1

19.1       20.1

21.1        22.1

23.1      25.1

26.1      27.1

30.1      31.1

33.1      34.1

35.1      36.1

37.1      38.1

39.1      40.1

41.1      42.1

43.1      44.1

45.1      46.1

47.1      48.1

49.1      50.1

51.1      52.1

53.1      55.1

56.1      57.1

58.1      59.1

60.1      61.1

62.1      63.1

64.1       65.1

66.1      67.1

68.1      69.1

70.1      71.1

73.1      74.1

75.1      76.1

1.1      2.1

3.1      4.1

5.1      6.1

7.1      8.1

9.1      10.1

11.1      12.1

13.1      14.1

15.1      16.1

17.1      18.1

19.1      20.1

21.1      22.1

23.1      24.1

25.1

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188