โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

25 ก.ค.61 กิจกรรมนิทานคุณธรรม(จระเข้น้อยขี้แง) ระดับเนอร์สเซอรี่

25 ก.ค.61 คณะครูและผู้แทนเด็กร่วมแสดงนิทานคุณธรรมเรื่อง “จระเข้น้อยขี้แง” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก

1.1      2.1

3.1      4.1

5.1      6.1

7.1      8.1

9.1      10.1

11.1      12.1

13.1      14.1

15.1      16.1

17.1      18.1

19.1      20.1

21.1      22.1

23.1      24.1

25.1      26.1

27.1      28.1

29.1      30.1

31.1      32.1

33.1      34.1

35.1      36.1

37.1      38.1

39.1      40.1

41.1      42.1

43.1      44.1

45.1      46.1

47.1      48.1

 

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188