โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

25 พ.ค.61 วันวิสาขบูชา ระดับเนอร์สเซอรี่

25 พ.ค. 61 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ระดับเนอร์สเซอรี่ร่วมกันทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

1.1      2.2

3.3      4.1

5.1      6.1

7.1      8.1

9.1      10.1

11.1      12.1

13.1      14.1

15.1      16.1

17.1      18.1

19.1      20.1

21.1      22.1

23.1      24.1

25.1      26.1

27.1      28.1

29.1      30.1

31.1      32.1

33.1      34.1

35.1      36.1

37.1      38.1

39.1      40.1

41.1

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188