โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

26 ก.ค.61 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 ระดับเนอร์สเซอรี่

26 ก.ค.61 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 พิธีอาเศียรวาทมีคุณครูเตือน ติระพานิชกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน และคุณครูนัทธี พงษ์ดนตรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงินเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากพิธีอาเศียรวาทคุณครูและเด็กๆร่วมกันปักชำต้นมะลิ

1.1      2.1

3.1      4.1

5.1      6.1

7.1      8.1

9.1      10.1

11.1      12.1

13.1      14.1

15.1      16.1

17.1      31.1

32.1      33.1

34.1      35.1

36.1      37.1

38.1      39.1

40.1      41.1

42.1      43.1

44.1      45.1

46.1      47.1

48.1      49.1

50.1     18.1

19.1      20.1

21.1      22.1

23.1      24.1

25.1      26.1

27.1      28.1

29.1      30.1

31.1     32.1

33.1     34.1

35.1     36.1

37.1     38.1

39.1     40.1

41.1     42.1

43.1     44.1

45.1     46.1

47.1     48.1

49.1     50.1

51.1     52.1

53.1     54.1

55.1     56.1

57.1     61.1

62.1     63.1

64.1     65.1

66.1     67.1

68.1     69.1

70.1     71.1

72.1     58.1

59.1     60.1

 

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188