โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

4 ก.ค.61 นิทานส่งเสริมคุณธรรม (แม่ไก่กับเมล็ดข้าวสาลี) ระดับเนอร์สเซอรี่

4 ก.ค.61 คณะครูและตัวแทนเด็กระดับเนอร์สเซอรี่ร่วมกันแสดงนิทานส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง แม่ไก่กับเมล็ดข้าวสาลี

1.1.1      2.1

3.1      4.1

5.1     6.1

7.1      8.1

9.1      10.1

11.1      12.1

13.1      14.1

15.1      16.1

17.1      18.1

19.1      20.1

21.1      22.1

23.1      24.1

25.1     26.1

27.1      28.1

29.1      30.1

31.1      32.1

33.1

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188