โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

7 มิ.ย.61 กิจกรรมวันไหว้ครู ระดับเนอร์สเซอรี่

7 มิ.ย.61 กิจกรรมไหว้ครู ระดับเนอร์สเซอรี่ โดยมีบาทหลวงยอด เสนารักษ์ ประธานในพิธี บาทหลวงดร.นันทพล สุขสำราญ  คุณครูนัทธี พงษ์ดนตรี คุณครูฟองนวล วิจิตรบรรจง และคุณครูสอนภาษาจีนเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 มาช่วยกล่าวนำบทไหว้ครู และคำปฏิญาณตนให้กับน้องเนอร์สเซอรี่

1.1      2.1

3.1      4.1

5.1      6.1

7.1      8.1

9.1      10.1

11.1      12.1

13.1      14.1

15.1     16.1

17.1     18.1

19.1     20.1

21.1      22.1

23.1      24.1

25.1     26.1

27.1     28.1

29.1

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188