โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ช่องทางติดต่อเรา

ติดต่อทีมงานของเรา

Address: 11 Sukumvit rd. Si-racha, Chonburi 20110, Thailand
Phone: (66)38-311133,(66)38-312784
Fax: (66)38-323188
Email: info@ds.ac.th
Web: www.ds.ac.th

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนเอกชน สังฆมณฑลจันทบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่เนอร์สเซอรี่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา.


ติดต่อ-สอบถาม

Please complete the above form (all fields required):

Name-LastName:

E-mail:

Tel:

Subject:

Message:

How many eyes has a typical person?


more information

captcha

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188