โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

D.S. Micro : bit Project โดย…ม.บุญธรรม ผดุงศักดิ์ชัยกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ม.ปลาย

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188