โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188
 • 2017.06.27ห้องสมุดดิจิทัล4.0
 • 2017.06.09-1.2ครูเกษียณ
 • 2017.06.09-2.นานปี40และ45ปี
 • 2017.06.09-3.นานปี30และ35ปี
 • 2017.06.09-4.นานปี25ปี
 • 2017.06.09-5.นานปี20ปี
 • 2017.06.09-6.นานปี20ปี
 • 2017.06.09-7.นานปี15ปี
 • 2017.06.15-อ.2ไปเขาเขียว
 • 2017.06.07-เยี่ยมชมYakult
 • 2017.06.06-เยี่ยมชมKOMUTSU
 • 2017.06.05-ศิลปะ1
 • 2017.06.05-ศิลปะ3
 • 2017.06.05-เลือกตั้งประถม
 • 2017.06.05-ฟุตบอล11ปี
 • 2017.06.04-นักเรียนคาทอลิกรับศีลกำลัง
 • 2017.06.02-ครูคาทอลิก
 • 2017.06.02-นักเรียนคาทอลิก
 • 2017.06.02-นักเรียนคาทอลิกสิริดารา
 • 2017.06.02-นักเรียนพุทธ
 • 2017.06.02-นักเรียนมุสลิม
 • 2017.06.01-E.S.C.D.EnglishCamp
 • 2017.05.31-มารีย์วิทยากบินทร์ดูงานDMEP
 • 2017.05.31-ฉลองนักบุญซิลวีโอ
 • 2017.05.30-ประเมินภายในขั้นพื้นฐาน
 • 2017.05.29-ประเมินภายในระดับปฐมวัย
 • 2017.05.29-หาเสียงระดับประถม
 • 2017.05.27-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 • 2017.05.27-อบรมโครงงาน ม.ปลาย
 • 2017.05.25-ฟุตบอลกระชับมิตรกับไทยออยล์
 • 2017.05.23-มิสซาเปิดปีการศึกษา
 • 2017.05.19-มิสซาเปิดปีการศึกษา
 • 2017.05.16-คพ.ยอดต้อนรับเซอร์มอนิกา
 • 2017.05.17-รับเกียรติบัตรO-NET
 • 2017.05.17-O-NET
 • 2017.05.08-สัมมนาก่อนเปิดเรียน
 • 2017.05.08-สัมมนาก่อนเปิดเรียน (ปฐมวัย)
 • 2017.04.08-Sportday
 • Banner2017-03-30
 • Banner2017-03-23
 • Banner2017-03-16
 • Banner2017-03-15
 • Banner2017-03-1314
 • Banner2017-03-07
 • Banner2017-03-06A
 • Banner2017-03-06B
 • Banner2017-03-04
 • Banner2017-03-02
 • Banner2017-02-27
 • Banner2017-02-25
 • Banner2017-02-24
 • Banner2017-02-22
 • Banner2017-02-18A
 • Banner2017-02-18
 • Banner2017-02-11

วิสัยทัศน์โรงเรียนดาราสมุทร


อัตลักษณ์การศึกษาเด่น เป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพคาทอลิก


มุ่งผลสัมฤทธิ์แบบองค์รวม

กิจกรรม

01

02

03

04

05

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188