โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188
 • 2017.05.15-WelcomeBack
 • 2017.05.19-มิสซาเปิดปีการศึกษา
 • 2017.05.16-คพ.ยอดต้อนรับเซอร์มอนิกา
 • 2017.05.17-รับเกียรติบัตรO-NET
 • 2017.05.17-O-NET
 • 2017.05.08-สัมมนาก่อนเปิดเรียน
 • 2017.05.08-สัมมนาก่อนเปิดเรียน (ปฐมวัย)
 • 2017.04.08-Sportday
 • Banner2017-03-30
 • Banner2017-03-23
 • Banner2017-03-16
 • Banner2017-03-15
 • Banner2017-03-1314
 • Banner2017-03-07
 • Banner2017-03-06A
 • Banner2017-03-06B
 • Banner2017-03-04
 • Banner2017-03-02
 • Banner2017-02-27
 • Banner2017-02-25
 • Banner2017-02-24
 • Banner2017-02-22
 • Banner2017-02-18A
 • Banner2017-02-18
 • Banner2017-02-11

วิสัยทัศน์โรงเรียนดาราสมุทร


อัตลักษณ์การศึกษาเด่น เป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพคาทอลิก


มุ่งผลสัมฤทธิ์แบบองค์รวม

กิจกรรม

01

02

03

04

05

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188